Projektuji domy na míru a dohlížím na jejich realizaci


pokud chcete dům dle Vašich představ, jsem Váš člověk

Analýza a projekce

Pokud uvažujete o stavbě domu, pomohu Vám s výběrem pozemku, umístěním domu do daného terénu a navrhnu architektonickou studii.

Veškerá dokumentace

Připravím kompletní projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení a to včetně všech razítek.

Dohled

Pomohu Vám s výběrem ideální stavební společnosti a dohlédnu na to, aby vše bylo dle projektové dokumentace.

Nabízím také dílčí části celého procesu stavby

Analýza

Rozhodli jste se koupit pozemek a váháte nad tím, zda je vhodný pro Váš záměr, nebo případně potřebujete posoudit Vaše představy o ideálním domě?

Architektonická studie – projekce

Společně vytvoříme návrh domu přesně na míru Vašim požadavkům a životnímu stylu. Kladu důraz na individualitu a skloubení funkčních, estetických a finančních požadavků.  

Dokumentace pro územní rozhodnutí

Vypracuji Vám kompletní dokumentaci dle studie a požadavků na místo stavby pro uzemní rozhodnutí. Tato fáze projektu je většinou sloučena s dokumentací pro stavební řízení.

Dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby

Navrhnu konstrukční řešení celého objektu a přípojky na inženýrské sítě dle platné vyhlášky a zapracuji veškeré požadavky institucí vyjadřujících se ke stavebnímu řízení.

Dokumentace pro provedení stavby

Připravím Vám dokumentaci jako podklad pro zhotovení stavby, podle kterého si můžete přesně vybrat realizační firmu.

Obstarání všech povolení

Pokud nechcete trávit čas získáváním razítek a vyjádření úřadů, zařídím po Vás kompletní vyjádření a pojednání s úřady až po získání stavebního povolení.

Autorský dozor

Má práce tak na stavbě nekončí zpracováním dokumentace, ale Vašim spokojeným dokončením stavby, proto budu během stavby dohlížet na průběh stavebních prací.

Studie interiéru

Důležitou součástí řešení celé stavby je i individuální návrh vnitřního vybavení, abyste byli ve Vašem novém domově spokojeni.